新埔陳氏宗祠

Author: 新埔陳氏宗祠 Views: 102

 

 

陳家祠之第十八世祖任華公於清乾隆四十五年,由原籍地廣東焦嶺縣白馬坪上攜三子超貴公、超讚公、超學公渡台疆,建基於桃園南崁。 超學公於道光年間遷居於新埔五分嶺,育有二子,次子昌旺公於咸豐戌午年恩賞貢生,更官名為朝綱,字佐卿。同治二年,軍功欽賜花翎,選用分州加同知銜,財貴並盛。同治七年,倡建陳家祠,奉祀陳氏歷代祖先,光緒二十一年罹於兵禍全毀,又於光緒二十四年重建,並購買土地。將收入為子孫永久祭祀之經費,並登祀公業陳家祠、陳宗祠、陳賓豐、怡隆嘗、華榮嘗、祭祀公業義渡等公業,歷年來均由超學公派下推舉管理人。

 

新埔陳氏宗祠
地址:新竹縣 新埔鎮中正路510號